مبحث میکروسکوپ

حجم فایل : 630.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث میکروسکوپ ذره بین:
میکروسکوپ:
1- پایه لامپ

2- دسته پیچ
بالا و پایین برنده دسته (عدسی ها) جا به جا کننده نمونه صفحه سیاه :گیره
زیرش دیافراگم
عدسی جمع کننده عدسی شیئی: صفحه چرخان
عدسی چشمی قدرت بزرگنمایی:
بزرگنمایی عدد شیئی بزرگنمایی عدسی چشمی
نمونه: آنچه زیر میکروسکوپ می خواهیم مشاهده کنیم .
بزرگنمایی : بزرگ کردن تصویر یک جسم
ریزنگار: عکسی که بوسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود.
قدرت تفکیک: توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر میکروسکوپ بهتر:
قدرت بزرگنمایی بیشتر
قدرت تفکیک کوچکتر
کاربرد
نوری
الکترونی میکروسکوپ الکترونی:
نگاره: سطح و سه بعدی
گذاره: بررسی ساختار مثال:
تصویر نمونه ای زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی و چشمی به اندازه 2 سامتی متر مشاهده شده است اندازه نمونه چند میکرومتر است؟ پایان...